(2010) Nieuw Veldzicht Hoofdgebouw & 6 woongebouwen