Houtsanering

Museum het Oude Raadhuis Urk(2016)

Voor                                                                  Na

Voor                                                                

 

Na

Werelderfgoed museum Schokland(2016)

Voor                                                              Voor

Na

Overige houtsaneringsprojecten

Herstellen d.m.v. deelvervanging / uitstukken 

Herstellen d.m.v. pastareparatie